Zasady są bardzo proste:

1. Zamów dowolny produkt na naszej stronie

2. Zostaw ocenę oraz najkreatywniejszy komentarz jaki wymyślisz

3. Zdobądź szanse na wygranie tego produktu całkowicie za darmo!

Regulamin konkursu organizowanego przez sklep Niezłe Ziółko o nazwie „OCENIAJ I WYGRAJ SWÓJ ULUBIONY PRODUKT!”

1.1. Organizatorem Konkursu jest W Gorącej Wodzie Kompany Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą oś. Leśne 15B/48, 62-028 Koziegłowy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001020392, NIP: 7773401733, REGON: 524504918, prowadzący sklep internetowy „Niezłe Ziółko” dostępny pod adresem https://niezle-ziolko.eu/

1.2. Konkurs będzie przeprowadzany cyklicznie, raz w miesiącu zaczynając od dnia 30 kwietnia 2021 roku trwając do odwołania (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu).

1.3. W konkursie bierze udział każda osoba, która oceniła oraz skomentowała zakupiony produkt w miesiącu w którym jest organizowany konkurs, nie później niż 7 dni od dnia zakupu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na każdej stronie produktu dostępnego na stronie https://niezle-ziolko.eu/.

1.4. Wszelkie pytania oraz niejasności związane z konkursem prosimy kierować w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected] lub poprzez czat dostępny na stronie https://niezle-ziolko.eu/.

1.5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada konto na stronie https://niezle-ziolko.eu/ lub loguje się za pomocą swoich mediów społecznościowych, które udostępnia organizator w swoim sklepie internetowym.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) Zapoznanie z regulaminem konkursu dostępnego na stronie https://blog.niezle-ziolko.eu/konkurs-oceniaj-i-wygrywaj-regulamin/.

b) Spełnienie warunków podanych w pkt.1.3. Regulaminu w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

c) Osoba, która chce wziąć udział w konkursie za zadanie ma:

Zakupić dowolną ilość produktów dostępnych na stronie https://niezle-ziolko.eu/

Ocenić oraz napisać najbardziej kreatywny komentarz, minimum jeden z zamówionych produktów za pośrednictwem formularza dostępnego w wiadomości e-mail otrzymanej po zakupie każdego produktu dostępnego na stronie https://niezle-ziolko.eu/ w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

d) Odczekać na wyniki konkursu, które pojawią się na fanpag’u organizatora dostępnego za pośrednictwem social mediów na portalu https://www.facebook.com/niezleziolkocbd w formie postu, każdego ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca.

§3
Zasady konkursu i nagrody

3.1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie oceny oraz kreatywnego komentarza poprzez formularz dostępny w wiadomości e-mail wysyłanej po zakupie każdego produktu, który jest dostępny w ofercie na stronie https://niezle-ziolko.eu/.

3.2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wytypowana jako osoba, która napisała najkreatywniejszy komentarz. Pojawi się w formie transmisji na żywo ogłaszając słownie lub piśmiennie osobę wygraną w danej edycji konkursu lub posta z tekstem ogłaszającym imię oraz nazwisko osoby wygranej w danej edycji konkursu na portalu https://www.facebook.com/niezleziolkocbd w ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca.

3.3. Nagrodami w konkursie są:
a) Elektroniczny kupon rabatowy zapewniający 100% rabatu na jeden z produktów, który wygrana osoba zamówiła oraz oceniła poprzez formularz dostępny w wiadomości e-mail wysyłany po zamówieniu każdego produktu, który jest dostępny w ofercie na stronie https://niezle-ziolko.eu/, który osoba ta będzie mogła wykorzystać wyłącznie podczas składania następnego zamówienia. (Organizator zastrzega sobie, że biorący udział nie wybiera produktu, który ma zostać objęty rabatem ze względu na to, że wygrana ocena, która jest przedmiotem konkursu jest wybierana przez organizatora konkursu).

b) inne (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu oraz w dniu ogłoszenia wyników konkursu)

3.4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

3.5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej będąc oznaczonym w poście, który będzie tworzony przez organizatora ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca na fanpag’u organizatora na portalu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/niezleziolkocbd.

3.6. Jeśli osoba biorąca udział w konkursie, która wygrała w danej edycji konkursu nie skontaktuje się osobiście z organizatorem konkursu za pomocą wszelkich dostępnych kanałów kontaktu opisanych na stronie https://blog.niezle-ziolko.eu/kontakt/ w przeciągu 2 dni od zakończenia edycji konkursu oraz ogłoszenia wyniku w ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca, organizator zobowiązany jest podjęcia dwóch prób nawiązania kontaktu z osobą, która wygrała daną edycje konkursu.

3.7. W sytuacji w której osoba, która wygrała daną edycje konkursu nie skontaktuje się osobiście z organizatorem w przeciągu 2 dni od dnia ogłoszenia przez organizatora wyników danej edycji konkursu oraz organizator skontaktuje się z osobą, która wygrała daną edycje konkursu za pomocą dostępnych kanałów kontaktu, organizator zastrzega sobie 2 dni od dnia podjęcia próby kontaktu z osobą, która wygrała daną edycje konkursu jako czas oczekiwania na odpowiedź w celu otrzymania nagrody opisanej w pkt. 3.3. regulaminu.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wyników konkursu lub ponownego wytypowania nowej osoby, która wygrała daną edycje konkursu w sytuacji gdy pierwsza osoba, która wygrała daną edycje konkursu nie skontaktuje się z organizatorem tak jak opisano w pkt. 3.6. regulaminu oraz nie odpowie na próby kontaktu podjęte przez organizatora opisane w pkt 3.7. regulaminu.

3.9. Organizator zastrzega sobie również prawo do całkowitego anulowania konkursu w konkretnym miesiącu jeśli osoba, która wygrała daną edycje konkursu jako tzw. wygrany drugiego wyboru zachowa się tak samo jak zostało to opisane w pkt. 3.8. regulaminu.

3.10. Za przygotowanie oraz przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Norman Sobczyk

§4
Dane osobowe uczestników konkursu

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu, sposobu dostarczenia i miejsca przekazania nagrody).

4.2. Każdy uczestnik konkursu został poinformowany poprzez przeczytanie oraz zapoznanie się z regulaminem oraz akceptuje fakt, że jeśli wygra daną edycje konkursu to jego imię oraz nazwisko zostaną zamieszczone jednorazowo w poście, który został opisany w pkt. 3.2. oraz 3.5. regulaminu.

4.3. Każdy uczestnik konkursu akceptuje fakt, że jego imię oraz nazwisko w przypadku wygrania danej edycji konkursu zostanie jednorazowo opublikowane tak jak zostało to opisane w pkt. 4.2. regulaminu przez organizatora wyłącznie w celach informacyjnych.

4.4. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

4.5. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

4.6. Dane osobowe opisane w pkt. 4.1. regulaminu, będą przechowywane przez organizatora na okres nie dłuższy niż 35 dni od dnia wypełnienia formularza oceny zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej po zakupie każdego produktu dostępnego w ofercie organizatora sklepu internetowego https://niezle-ziolko.eu/.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo przechowywania oraz udostępniania oceny oraz komentarza na stronie produktu, który osoba chętna do wzięcia udziału w konkursie umieści poprzez wypełnienie formularza oceny zawartego na każdej stronie produktu dostępnego w ofercie organizatora sklepu internetowego https://niezle-ziolko.eu/ na okres dopóki osoba zostawiająca ocenę i komentarz nie poinformuje organizatora o chęci usunięcia oceny i komentarza.

4.8. Organizator zobowiązuje się do spełnienia woli osoby zostawiającej ocenę i komentarz w sytuacji opisanej w pkt. 4.5. regulaminu najszybciej jak to tylko możliwe po otrzymaniu informacji od osoby zostawiającej ocenę i komentarz dowolnym kanałem kontaktu, które zostały opisane na stronie https://niezle-ziolko.eu/.

§5
Postanowienia końcowe

5.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

5.2. Każda osoba zarówno chętna jak i nie chętna do wzięcia udziału w konkursie, akceptuje powyższy regulamin oceniając produkt poprzez formularz wysłany w wiadomości e-mail po zakupie każdego z produktów dostępnych w ofercie organizatora sklepu internetowego https://niezle-ziolko.eu/.

5.3. Jeśli osoba, która nie jest chętna do wzięcia udziału zostawi ocenę oraz komentarz zgodnie z powyższym regulaminem co przypadkiem będzie skutkowało wygraną, to osoba ta jest proszona o kontakt oraz poinformowanie organizatora za pomocą dowolnego kanału kontaktu opisanego na stronie https://blog.niezle-ziolko.eu/kontakt/.

5.4. Osoba, która wygrała darmowe produkty w innym konkursie organizowanym przez organizatora oraz oceni i wyrazi swoją opinie na temat produktu nie może brać udziału w tym konkursie.

5.5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, których zamówienia zostały dostarczone oraz nie zostały zwrócone lub anulowane.

5.6. Każda osoba, która wygrała daną edycje konkursu nie może ponownie wygrać dwóch następnych edycji konkursu organizowanych w następnych miesiącach.

5.7. Każdy uczestnik konkursu akceptuje warunek opisany w pkt. 5.4. i 5.5.

© 2023 Niezłe Ziółko

Jak wiadomo po każdym dobrym buszku trzeba zaspokoić głód w swoim brzuszku, dlatego stosujemy politykę prywatności. Czy pozwolisz, że poczęstujemy się Twoimi plikami cookie?